Update phiên bản mới Tứ Hải Bát Hoang 10h ngày 12.7

11/07/2018
BẢO TRÌ UPDATE PHIÊN BẢN MỚI TỨ HẢI BÁT HOANG
THỜI GIAN: 10H-12H ngày 12.7.2018


 
Phiên bản mới Tứ Hải Bát Hoang sẽ được update trong ngày 12.7.2018 với những nội dung chính:

1. Khai mở tính năng Tứ Hải Bát Hoang

- Tứ Hải Bát Hoang gồm các vị trí đứng đầu mỗi vùng đất: Thiên Cung, Dực Giới, Thanh Khâu và vị trí đứng đầu Thiên Địa Chí Tôn.

 

Thời gian hoạt động: 12h - 24h, cách ngày mở 1 lần.

Người chơi sẽ cùng tranh đoạt các vị trí này theo thời gian quy định của hoạt động. 

Người nắm giữ 3 vị trí của mỗi vùng đất sẽ lấy được Thần Đan. Lượng Thần Đan của mỗi vị trí sẽ khác nhau, giảm dần từ Thiên Địa Chí Tôn đến Thanh Khâu. 

 

Người nắm giữ vị trí đế vương ở mỗi vùng đất sẽ nhận được danh hiệu tương ứng: Thiên Quân - Hồ Đế - Dực Quân. Cùng một lúc chỉ có thể chiếm 1 vị trí Đế Vương này nhưng danh hiệu có thể sưu tầm để tích lũy. Mỗi danh hiệu sẽ cộng cho người chơi một lượng lực chiến nhất định. 


 


2. Liên thông cụm máy chủ S21-S30 và S31-S40. 

 
 
Xin lưu ý: 
- Tất cả các máy chủ sẽ không thể truy cập trong thời gian bảo trì.
- Các bạn vui lòng thoát hẳn game trước thời gian bảo trì và quay lại khi có thông báo bảo trì hoàn tất.


BQT Tam Sinh Tam Thế H5