Update phiên bản mới Đại Chiến BOSS Tiên Minh

12/06/2018Boss Tiên Minh là tính năng mới sẽ ra mắt trong bản Update ngày mai 13.6.2018. 

Mỗi Tiên Minh sẽ có Hung Thú của riêng mình. Mọi thành viên trong Tiên minh đều có thể "nuôi Boss", bằng cách nâng cấp độ và nâng phẩm chất. Hung Thú có cấp độ và phẩm chất càng cao thì phần thưởng sau khi tiêu diệt càng lớn. Hung Thú khi nuôi đủ lớn có thể được Bang chủ hoặc bang phó Tiên minh mở ra. 
Thần Chi Thảo - vật phẩm nâng phẩm chất của Hung Thú

Sau khi mở, mọi thành viên trong Tiên minh đều có thể tham gia. Giết được Hung Thú thì toàn bộ thành viên Tiên minh đều nhận được quà. 

Tuy nhiên, sau khi mở, ngoại bang cũng sẽ xâm lăng. Người chơi ngoài tiên minh cũng có thể vào tranh Hung Thú Nếu tổng sát thương ngoại bang lớn hơn sát thương của bang thì Hung Thú sẽ bị cướp. Boss Tiên Minh sau khi mở sẽ cần 12 tiếng để có thể mở tiếp. 
Mỗi người chơi có 04 lượt đánh Boss Tiên Minh mỗi ngày. 

Với tính năng mới này, mâu thuẫn giữa các Tiên minh chắc chắn sẽ tăng cao. Nếu chiến trường Đồ Sát là nơi thực lực lên tiếng, thì Boss Tiên Minh sẽ là nơi bạn cần đồng đội mà không thể chỉ cậy mạnh một mình.

Tiên Minh của bạn đã sẵn sàng tranh giành hay chưa? 
Hãy chờ đón Bản cập nhật "Đại chiến Boss Tiên Minh" vào ngày mai 13.6.2018!


BQT Tam Sinh Tam Thế H5