Update phiên bản mới BOSS Thế giới ngày 28.6

28/06/2018
BẢO TRÌ UPDATE PHIÊN BẢN MỚI BOSS THẾ GIỚI
THỜI GIAN: 10H-12H ngày 28.6.2018


 
Phiên bản mới BOSS Thế giới sẽ được update trong ngày 28.6.2018 với những nội dung chính:

1. Khai mở Boss Thế Giới
- Boss Thế giới là Boss mà các cụm máy chủ liên thông đều có thể tranh đoạt. 
- Boss Thế giới mở vào lúc 10h, 16h và 20h hàng ngày.

2. Liên thông cụm máy chủ S31-S35 và S36-S40. 


 

 

Xin lưu ý: 
- Tất cả các máy chủ sẽ không thể truy cập trong thời gian bảo trì.
- Các bạn vui lòng thoát hẳn game trước thời gian bảo trì và quay lại khi có thông báo bảo trì hoàn tất.


BQT Tam Sinh Tam Thế H5