Liên thông máy chủ ngày 19.6

18/06/2018
BẢO TRÌ LIÊN THÔNG MÁY CHỦ 
THỜI GIAN DỰ KIẾN: 10h - 12h ngày 19.6.2018 

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu và so tài cho các Thượng Thần khắp Tứ Hải Bát Hoang, Tam Sinh Tam Thế H5 sẽ tiến hành Update Liên thông máy chủ với một số cụm máy chủ vào ngày 19.6.2018. Cụ thể:  
Cụm máy chủ S21 - S25 sẽ được liên thông
Cụm máy chủ S26 - S30 sẽ được liên thông. 

Xin lưu ý:
- Tất cả các máy chủ sẽ không thể truy cập trong thời gian bảo trì.
- Các bạn vui lòng thoát hẳn game trước thời gian bảo trì và quay lại khi có thông báo bảo trì hoàn tất.
- Bảng xếp hạng của các cụm máy chủ được liên thông sẽ có thay đổi.
- Các cụm máy chủ được liên thông sẽ có chuỗi sự kiện đặc biệt trong game sau khi bảo trì.


BQT Tam Sinh Tam Thế H5