SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT THÁCH THỨC LUÂN HỒI

11/05/2018Sự kiện đặc biệt THÁCH THỨC LUÂN HỒI chỉ có trong Tam Sinh Tam Thế - Chỉ cần cày cấp trong 3 ngày đầu tiên mở server, người chơi có cơ hội nhận KNB miễn phí liên tục trong 6 tháng! 
 
Tổng giá trị KNB nhận được lên tới 30 triệu VNĐ!
 

Thời gian: 


Trong 3 ngày đầu tiên mở máy chủ mới (áp dụng cho mọi máy chủ mới mở của Tam Sinh Tam Thế H5)
 

Điều kiện


Người chơi thỏa mãn các điều kiện dưới đây sẽ nhận được quyền lợi:
- Đăng nhập liên tục 3 ngày đầu tiên mở máy chủ
- Nhân vật đạt được các mốc cấp độ Kiếp 1, Kiếp 2 hoặc Kiếp 3

 

Quyền lợi


Nhân vật đạt mốc Kiếp 1: Nhận danh dự luân hồi Kiếp 1, mỗi ngày nhận 166 KNB, liên tục trong 6 tháng
Tổng trị giá ~7,5 triệu VND tương đương 30.000 KNB  


Nhân vật đạt mốc Kiếp 2: Nhận danh dự luân hồi Kiếp 2, mỗi ngày nhận 333 KNB, liên tục trong 6 tháng
Tổng trị giá ~15 triệu VND tương đương 60.000 KNB  

Nhân vật đạt mốc Kiếp 3: Nhận danh dự luân hồi Kiếp 3, mỗi ngày nhận 666 KNB, liên tục trong 6 tháng
Tổng trị giá ~30 triệu VND tương đương 120.000 KNB

Lưu ý: KNB sẽ được hệ thống gửi qua thư hàng ngày cho nhân vật đạt đủ điều kiện.


Còn chờ gì nữa mà không vào chơi Tam Sinh Tam Thế ngay?


Trang chủ: http://tstt.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/tamsinh.splay.vn
Group: https://www.facebook.com/groups/tamsinh.splay.vn