Thú cưỡi

27/04/2018

Mỗi người chơi đều có thể sở hữu riêng cho mình loại thú cưỡi đặc biệt. Thú cưới trong Tam Sinh không chỉ giúp làm đẹp nhân vật mà còn gia tăng lực chiến.

Hệ thống thú cưỡi bắt đầu mở ở cấp độ 25. Một số thú cưỡi có thể mua trực tiếp bằng KNB, mở khi đạt cấp VIP nhất định hoặc mở khi thu thập đủ hồn đan. 

 CÙNG KỲ

TIÊN HẠC
KỲ LÂN
HỒ LY
HUYỀN VŨ
PHƯỢNG HOÀNG

 CỬU VĨ
THẦN LONG