Thần Trang

27/04/2018

Trang bị Thần Cấp là trang bị tối thượng trong Tam Sinh Tam Thế. Thần Trang mở ở Kiếp 2 - cấp độ 80. Khi người chơi đạt đủ cấp độ, có thể sưu tập Thần Thạch hoặc đổi Thần Thạch từ Mảnh Trang bị Cam. 
Trang bị Thần Cấp không dễ dàng có được

Sức mạnh của Thần Trang thể hiện ở các thuộc tính ẩn được kích hoạt theo từng cặp đồ hoặc mặc đủ set trang bị. Để mở khóa 1 món trong set Thần Trang cần lượng lớn Thần Thạch.
 

 
 

Cách kiếm Thần Thạch


1. Đổi Mảnh Trang Bị Cam

Tỷ lệ quy đổi từ Mảnh Trang Bị Cam sang Thần Thạch: 


 


2. Mua Thẻ Hội Viên

Mỗi khi mua thẻ hội viên, người chơi sẽ nhận được ngay 1 lượng Thần Thạch nhất định. Đồng thời với mỗi cấp thẻ hội viên sẽ nhận được lượng Thần Thạch tương ứng mỗi ngày.

> Xem hướng dẫn mua Thẻ hội viên


 


3. Tầm Bảo

Khi chơi Tầm Bảo, sẽ có xác suất nhận được Thần Thạch 

> Xem hướng dẫn Tầm Bảo


  
Trang chủ: http://tstt.vn 
Fanpage: https://www.facebook.com/tamsinh.splay.vn 
Group: https://www.facebook.com/groups/tamsinh.splay.vn