Pháp Bảo

27/04/2018


Mỗi tôn giả khi tu luyện đều có Pháp Bảo của riêng mình. Trong Tứ Hải Bát Hoang, Pháp Bảo sẽ thay đổi hình dáng mỗi khi tiến giai, đồng thời khi nâng cấp sao, Pháp Bảo đều đem đến lực chiến tăng cường cho chủ nhân của mình. 

Pháp Bảo mở từ cấp độ 80. Người chơi cần thu thập Mảnh Pháp Bảo để nâng cấp sao hoặc Pháp Bảo Đan để tăng cấp Giai. Khi thăng cấp đến một cảnh giới nhất định, Pháp Bảo cũng sẽ biến đổi hình dạng.

Mảnh Pháp Bảo có thể kiếm được từ Phụ Bản Thường, Phụ bản EXP hoặc mua ở Cửa hàng.