Nhân vật

08/05/2018

Tam sinh sở hữu 2 lớp nhân vật là Chiến sĩ Thiên Tộc và Pháp Sư Thanh Khâu.
 
Mỗi lớp nhân vật lại được chia làm 2 giới tính Nam và Nữ. Chiến sĩ thiên tộc có phòng ngự cao và cận chiến tốt. Còn Pháp sư lại đánh xa và công kích cao.

 


Mỗi lớp nhân vật đều có 4 kỹ năng chính, người chơi phải sử dụng Xu để nâng cấp kỹ năng, tối đa lên tới 140 cấp.