Hệ thống Cánh

27/04/2018


Hệ thống Cánh trong Tam Sinh Tam Thế H5 mở từ cấp độ 10. Người chơi có thể sử dụng Lông Vũ hoặc Xu để nâng cấp cánh. 

Khi nâng cấp đủ 10 sao, Cánh sẽ tăng thêm 1 Giai. Có thể dùng Vũ Đan để tăng Giai nhanh hơn.

 
 

Mỗi khi thăng cấp lên đến cảnh giới mới, không chỉ lực chiến của người chơi tăng mà hình dáng của Cánh cũng được đổi mới.

Lông Vũ có thể kiếm được từ Phụ bản thường.