Đồ Sát

14/05/2018

Khi người chơi đạt tới Kiếp 4 - cấp 80 sẽ đủ điều kiện tham gia Bản đồ Đồ Sát. Đây không chỉ là nơi cày cuốc những nguyên liệu quý giá mà còn là nơi cạnh tranh khốc liệt bởi chế độ pk tự do.  

Người chơi có thể chọn 3 chế độ: Hòa Bình - Tiên Minh - Đồ Sát, trong đó: 
- Hòa Bình: Không thể tấn công người chơi khác.
- Tiên Minh: Chỉ có thể tấn công người chơi khác Tiên Minh
- Đồ Sát: Tấn công mọi người chơi khác. 

 
Nếu bạn đang bật chế độ Hòa Bình, bạn vẫn có thể bị người chơi bật chế độ Đồ Sát PK. 


 

Sau khi PK hoặc bị PK, bạn có thể vào Log Chiến đấu để xem và truy sát kẻ thù của mình.

Trong bản đồ PK sẽ rớt các vật phẩm quý như: Mảnh Đá, Tiên Lộ, Mảnh Trang bị Cam, Mảnh Pháp Bảo, Lông Vũ.

Trang chủ: http://tstt.vn 
Fanpage: https://www.facebook.com/tamsinh.splay.vn 
Group: https://www.facebook.com/groups/tamsinh.splay.vn