Chuyển Kiếp

14/05/2018

Khi bạn đạt cấp 80, bạn có thể bắt đầu chuyển kiếp 
Vào "Túi" sẽ thấy tính năng Chuyển Kiếp


 
Bạn cần chuyển Kinh nghiệm (EXP) thành Tu vi, khi đầy thanh Tu vi thì có thể thực hiện Chuyển Kiếp.

- Nếu sử dụng EXP có sẵn của bản thân, nhân vật cần đạt tối thiểu cấp độ 81 mới có thể dùng. Kinh nghiệm chuyển thành Tu vi sẽ trừ trực tiếp vào lượng EXP hiện tại của nhân vật. Một ngày chỉ có thể chuyển EXP thành Tu vi 5 lần.

- Nếu sử dụng Thế Đan để nâng Tu Vi, cần có sẵn Thế Đan trong túi đồ hoặc mua Thế Đan bằng KNB. Có 3 loại Thế Đan: 
  • Thế Đan: Tăng Tu vi 10.000 - Có thể đổi tối đa 100 lần
  • Thế Linh Đan: Tăng Tu vi 100.000 - Có thể đổi tối đa 50 lần
  • Thế Tiên Đan: Tăng Tu vi 1.000.000 - Có thể đổi tối đa 20 lần

- Lưu ý: Bạn cần lên Kiếp 2 mới có thể mở tính năng Thần Cấp và lên Kiếp 4 mới có thể mở Bản đồ Đồ Sát

Trang chủ: http://tstt.vn 
Fanpage: https://www.facebook.com/tamsinh.splay.vn 
Group: https://www.facebook.com/groups/tamsinh.splay.vn